Pinned toot

Phòng Khám Chuyên Khoa Nam Học từ lâu đã trở thành địa chỉ thăm khám và điều trị bệnh được người bệnh trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành phía nam tin tưởng và lựa chọn.
Website: phongkhamnamhoctphcm.vn/

Pinned toot

Phòng Khám Long Xuyên (địa chỉ 1502A Trần Hưng Đạo – phường Mỹ Phước – thành phố An Giang – tỉnh An Giang) tự hào là đơn vị y tế mũi nhọn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ sở khám chữa bệnh tin cậy được đông đảo bệnh nhân tin tưởng lựa chọn, tất cả vì mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng một cách tốt nhất.
website:phongkhamlongxuyen.com/

acm.gov.pt/web/namkhoa: Phòng Khám Đa Khoa An Giang là đơn vị y tế khám bệnh nam khoa uy tín Tại An Giang được nhiều người bệnh tin tưởng

Show more
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!