ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
Guy who shot Abe ghetto-teched himself a zip gun. Unbelievably ebic. The Japanese just putting the west to shame.
ancapgenc boosted

Beyler bugün tarlada oldukça muammalı bi çalışma vardı 80-100 fide diktik

ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
ancapgenc boosted
The only thing I hate more than a nigger, is a racist nigger those people are the worst fucking nightmare
ancapgenc boosted

Beyler dönüyorum yarın gözünüz aydın şu an bunu dinliyom keşke hep burda kalabilsem şehir hayatını sikem

Yol kenarın kırık mutfak tezgahı buldum kafamla taşıdım barakaya kadar beleş mal beleş mal

Dürbün kutusu diye içinden Mod 88 ve 9mm mermiler çıktı asasassaa

Show more
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!