γ—γ‚ƒγ¨γ‚‰πŸ”žβœ… is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
γ—γ‚ƒγ¨γ‚‰πŸ”žβœ… @zurlini

γ€ιŽεŽ»θ¨˜δΊ‹γ€‘[ζ—₯記] εˆιΈζŒ™...
ζŠ•η¨Ώζ—₯:2010.7.11

a-legend.net/wordpress/?p=149

Β· A-LEGEND Β· 0 Β· 0