Follow

Máy xay sinh tố rất tiện lợi trong việc nấu nướng hàng ngày tại nhà. Bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố để làm sinh tố mát lạnh, xay nhuyễn thức ăn cho trẻ nhỏ, v.v. Những thủ thuật sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy xay sinh tố chi tiết đúng cách nhất. Máy xay sinh tố được cấu tạo chủ yếu gồm 3 bộ phận chính và quan trọng nhất là cối xay, lưỡi dao và các nút bấm, các phím điều khiển hoạt động của máy.

Xem thêm: rebrand.ly/sudungmayxaysinhto

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!