η™»ιŒ²γ™γ‚‹γ γ‘γ—γ¦ε―γ‹γ›γ¦γ„γΎγ—γŸγŒζ”―ιƒ¨ε…¬εΌοΌŸγ¨θžγ„γ¦ε–γ‚Šζ•’γˆγšγ‚„γ£γ¦γγΎγ—γŸγ€‚

Follow

@fukurow わーい!(*Β΄βˆ€ο½€*)
γΆγ£γ‘γ‚ƒγ‘γ“γ£γ‘ε±…εΏƒεœ°θ‰―γ„γ§γ™β€¦γ€‚

Β· Web Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!