Follow

Tin Biển Đông 24h qua, Mỹ tháng trước tuyên bố Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) sẽ triển khai các tàu phản ứng nhanh thế hệ mới nhất tới khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương để giám sát và thách thức hoạt động đánh bắt trái phép của đội tàu cá Trung Quốc.

Hãy cũng tinhot24h điểm lại một số tin biển đông ngày hôm nay
tinhot24h.top/tin-bien-dong-24
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

Pawoo(パウー)はラッセルが運営するMastodonのインスタンス(サーバー)です。 「創作活動や自由なコミュニケーションを楽しめる場」として、どなたにも幅広く使っていただけます。