γ„γ—γΎγ‚ŠπŸŽ¨ is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
γ„γ—γΎγ‚ŠπŸŽ¨ @texteater

γˆγ£γ‘ζΌ«η”»γ£γ½γ„θ‚ŒγƒˆγƒΌγƒ³η·΄ηΏ’ pawoo.net/media/8B6p07lOnjPbX4

Β· Web Β· 0 Β· 2