tdtds:satellite: @tdtds


玄関先を占拠して、散歩に行こうと誘っている
pawoo.net/media/Y4YVyjnT9yF4-2