Follow

Osasuna a pierdut in meciul cu Real Madrid

Din pacate, Osasuna a luat bataie sambata. Meciul a fost clar in favoarea madrilenilor.

Real Madrid a inscris doua goluri in poarta celor de la .

Dupa aceasta partida, scor 2-0, Osasuna este pe locul 11, iar Real Madrid se afla pe locul doi in .

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!