γ¨γ‚Šγ‚γˆγšο½ΆοΎšοΎοΎο½¬οΎγ¨ε‰΅δ½œγƒˆγƒ¬γƒΌγƒŠγƒΌγ§γ²γ¨γ€

γ“γ‚Œγ§γ„γγΎγ—γ‚‡γ†γ‹γ­

ζ°—γŒε€‰γ‚γ£γŸγ‚‰θƒŒζ™―ε€‰γˆγ‚‹γ‹γ‚‚γ—γ‚Œγ‚“γ‘γ©

ι–“ι•γ„ζŽ’γ—γΏγŸγ„γͺηŠΆζ…‹γ§δ½•γŒι€²γ‚“γ γ‚γ‘γ§γ‚‚γͺいけど

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!