shigu @shigu@pawoo.net

shigu boosted

ロゴ書きです 依頼待ってます

ロゴ書きです 依頼待ってます

shigu boosted

ロゴを書いてます

ロゴを書いてます

これは なんですか