@sakinoji ใฟใ“ๅŒๅฃซใฎใตใ‚Œใ‚ใ„ ๅพฎ็ฌ‘ใพใ—ใใฆใจใฆใ‚‚ๅนณๅ’Œใชๆฐ—ๆŒใกใซใชใ‚‹ใƒปใƒปใƒป๏ผ

@silvestris_rui ๏ฝท๏ฝฌ๏ฝฏ๏ฝท๏ฝฌใ—ใฆใใ‚Œใ‚‹ใ ใ‘ใง็œผ็ฆใงใ™ใญโ˜บ๏ธ

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!