η™½ι·Ίε…­ηΎ½πŸ”žπŸŽ¨ is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
η™½ι·Ίε…­ηΎ½πŸ”žπŸŽ¨ @rokuwa

γ‚γ‹γ‚Šγ‘γ‚ƒγ‚“γ‚’γ„γ„ε­γ«γ™γ‚‹

Β· Web Β· 24 Β· 31