γ©γ†γ„γ†δ½Ώγ„ζ–Ήγ—γ‚ˆγ†γ‹θΏ·γ†οΌγ†γƒΌγ‚“

γ‚ˆγ‚γ—γβ€¦β€¦β€¦οΌοΌοΌοΌ

γ“γγ‚„γŸγ‚“γ‚„γ‚“(フォロー)

γ¨γ‚Šγ‚γˆγšιŽεŽ»η΅΅γ‚γ’γ‚‹β€¦

γ‚γƒΌγ„γ‹γ˜γ‚‡γƒΌγ‚„οΌγ‚ˆγ‚γ™γοΌοΌ

おγͺγ‹γ™γ„γŸγ€γ©γƒΌγͺγ€γŸγΉγŸγ„

ι€šηŸ₯こγͺいめう!!www

δ½Ώγ„ζ–ΉγŒγ‚γ‹γ‚‰γͺいめう…!
γŸγ‚ŠγŠγ¨γ—γ‚…γ‚Šγ“γ‚γ–γΎγ™πŸ™γ‚ˆγ‚γ—γ†οΌ

γͺγ‚‹γ»γ©οΌγ‚ˆγ‚γ—γŠγ™

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!