ι¨™γ•γ‚Œγ¦γˆγ£γ‘γͺγ‚ͺγ‚€γƒ«γƒžγƒƒγ‚΅γƒΌγ‚Έγ•γ‚Œγ‘γ‚ƒγ†εƒζžγ‘γ‚ƒγ‚“θ½ζ›Έγγ€‚

Follow

@yutakadeath すけべ…!!

Β· Tootle for Mastodon Β· 1 Β· 0 Β· 1

@niwa2eito8 η΄°θΊ«γ γ‘γ©γ·γ«γ·γ«γ“γ©γ‚‚γƒœγƒ‡γ‚£γ€‚γ€‚γ€‚πŸ€€πŸ€€

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!