Follow

πŸ”ž θ‰²ε‘—γ‚Šη·΄ηΏ’θ£Έγƒ‘γƒΌγ‚«γƒΌ
η›Έε€‰γ‚γ‚‰γšθƒŒζ™―γ―γͺγ„πŸ˜‚

Β· Web Β· 0 Β· 13 Β· 39
Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!