ๅฎšๆ™‚ใซใชใฃใŸใ‚ˆ! ไป•ไบ‹ใ‚„ใ‚ใฆใƒ“ใƒผใƒซใ‚’้ฃฒใ‚‚ใ† :beer: :beers: :beer: :beers: :beer: :beers: :beer: :beers: :beer: :beers: :beer: :beers: :beer: :beers: :beer: :beers:

3ๆ™‚ใซใชใฃใŸใ‚ˆ! ไป•ไบ‹ใ‚„ใ‚ใฆใŠใ‚„ใคใ‚’้ฃŸในใ‚ˆใ† :pancakes: :doughnut: :cookie: :dango: :chocolate_bar: :custard:

2ๆ™‚ใซใชใฃใŸใ‚ˆ! ไป•ไบ‹ใ‚„ใ‚ใฆๆ˜ผๅฏใ‚’ใ—ใ‚ˆใ† :sleeping_accommodation: :sleeping_accommodation: :sleeping_accommodation: :sleeping_accommodation:

12ๆ™‚ใซใชใฃใŸใ‚ˆ! ไป•ไบ‹ใ‚„ใ‚ใฆใ”้ฃฏใ‚’้ฃŸในใ‚ˆใ† :fries: :pizza: :hotdog: :taco: :burrito: :stuffed_flatbread: :curry: :ramen: :spaghetti: :sushi: :fried_shrimp:

10ๆ™‚ใซใชใฃใŸใ‚ˆ! ไป•ไบ‹ใ‚„ใ‚ใฆไผ‘ๆ†ฉใ—ใ‚ˆใ† :coffee: :coffee: :coffee: :coffee:

ๆ˜ผใ”ใฏใ‚“้ฃŸในใŸใ„๐Ÿฅ ๐Ÿฅ– ๐Ÿฅž ๐Ÿง€ ๐Ÿ– ๐Ÿ— ๐ŸŸ ๐Ÿ• ๐ŸŒญ ๐ŸŒฎ ๐ŸŒฏ ๐Ÿฅ™

๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š ๐Ÿ™Š

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!