γ‚γ™γ‹πŸ”žπŸ’•γ‚³γƒŸγƒ†γ‚£γ‚’123 う16a(4階θ₯Ώ3ホール) is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
γ‚γ™γ‹πŸ”žπŸ’•γ‚³γƒŸγƒ†γ‚£γ‚’123 う16a(4階θ₯Ώ3ホール) @kmy


γ‚γ™γ‹γ―ηΎŽε°‘ε₯³ε·¨δΉ³γ‚Ήγ‚―水ちたγͺγ‚Šjk

Β· Web Β· 1 Β· 1