γ‚γ™γ‹πŸ”žπŸ’•γ‚³γƒŸγƒ†γ‚£γ‚’123 う16a(4階θ₯Ώ3ホール) is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
γ‚γ™γ‹πŸ”žπŸ’•γ‚³γƒŸγƒ†γ‚£γ‚’123 う16a(4階θ₯Ώ3ホール) @kmy

γ‚γ™γ‹γ€γ‚Œγ‚“γ‘γ‚‡γ‚“γ«θͺΏζ•™γ•γ‚ŒγŸγ„β€₯

Β· Web Β· 0 Β· 1