γγ‚γγ‚εŽŸη¨Ώγ«ε…₯γ‚ŠγΎγ™γŒε€šεˆ†ι€²ζ—γ―γ“γ£γ‘γ«ζŠ•γ’γΎγ™γ‚‹γ€œπŸ™†ι ‘εΌ΅γ£γŸγ¨γ“γ―θ¦‹γ¦γ»γ—γ„γ‚Ώγ‚€γƒ—γ§γ™γ‚γŸγ—

Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!