γγ‚Šγ‚“πŸ”ž is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
γγ‚Šγ‚“πŸ”ž @greendumbbell

γŠγ―γ‚ˆγ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌ
γ‚ΏγƒΌγƒŸγƒγƒΌοΌ†γ‚ΏγƒΌ

Β· Web Β· 0 Β· 1

@greendumbbell
γγ‚Šγ‚“γ«γƒγ«γ‚ƒγ‚“γ±γ™γƒΌοΌ