Choji @chojicerji@pawoo.net

Choji boosted

What's better than Joe in pjamas? Joe in fundoshi... 😍😍😍