asakazu @asakazu

昨日の線画。
紫が使いたかったので。 pawoo.net/media/DjgFKjNsWN2znN

· Web · 0 · 2