β„ζ„›ε€œδ»£πŸ”ž is a user on pawoo.net. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Sign up
β„ζ„›ε€œδ»£πŸ”ž @aiyashiro


γ±γ†γƒΌγ‚Ήγƒ†γƒƒγ‚«γƒΌγŒε±ŠγγΎγ—γŸοΌ
γ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌ
γ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌ

Β· Web Β· 0 Β· 1