δ½™θ£•γŒγ‚γ‚Œγ°γŠθΏ”δΊ‹γ™γ‚‹γ‹γ‚‚γ—γ‚Œγͺいです

Follow

@somesaku γƒ•γ‚©γƒ­γƒΌγ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌι›‘ε€šγͺη΅΅ζγγ§γ™γŒδ½•ε’γ‚ˆγ‚γ—γγŠι‘˜γ„γ—γΎγ™οΌοΌπŸ˜„

Β· Β· PawooAndroid Β· 0 Β· 0 Β· 1

@_NER03 γ“γ‘γ‚‰γ“γγƒ•γ‚©γƒ­γƒΌγ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™οΌ
γ‚ˆγ‚γ—γγŠι‘˜γ„γ—γΎγ™(*`ο½₯Ο‰ο½₯)γ‚ž

Sign in to participate in the conversation
Pawoo

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!